Cinsiyetin Oluşumu

Paylaşmak için:

Bu rastlantısal hücre karışımlarının arkasından bazı tek hücrelilerde birbirlerini tamamlayan hücre zarları oluştuğu ve artık tesadüfi değil, hücre zarlarının bu özellikleri nedeniyle birbirlerine yapışıp DNA’larını karıştırdıkları daha ileri bir işbirliği aşaması gelmektedir. Bu da, sanki dişi ve erkek hücrelerin oluşması gibi bir şeydir. Burada, erkek hücre verici, dişi hücre ise alıcıdır. Genellikle erkek hücre ile dişi hücrenin birbirlerine dokundukları yerde zarların erimesiyle açılan yoldan erkek hücrenin DNA’sı (genellikle DNA’nın bir bölümü) dişi hücrenin içine bırakılır. Burada DNAlar birbirine karışmış, yeni bir kombinasyonla bir araya gelmiş, enzimlerin yardımıyla kötü mutasyona uğramış bazı genler vericiden gelen yeni DNA parçaları arasında varsa iyi karşılıklarıyla değiştirilerek bir nevi onarım yapılmış, ama herhangibir üreme olmamıştır. Dişi hücreye bırakılan bu genler artık dişinin kendi kalıtım özelliklerinin bir parçası olmuşlardır. Bu dişiden hücre bölünmesiyle oluşacak yeni bireyler dişinin genlerinin hepsini miras olarak alacaklardır ve bu kuşaklar boyu böyle devam edecektir.

Canlılığın gelişmesiyle giderek daha karmaşıklaşan çok hücreli canlılar ve organları oluşmuş ve artık canlılar cinsellik için özel organlar geliştirmişlerdir. Bu yolla, iki farklı bireyin DNA ları yeni bir birey oluşturmak üzere birbirine katılmıştır. İşte bu, cinsel yoldan üremedir. Örneğin memeli hayvanlarda erkekte sperm üreten testisler, dişide de yumurtaları üreten yumurtalıklar oluşmuştur. Sperm ve yumurta tek hücreden ibaret cinsiyet hücreleridir, yani gametlerdir. Bu hücrelerin yapıları, cinsel birleşme ile DNA larını birleştirebilen bakterilere benzer. Onlar da karşılaştıkları zaman spermin yumurtanın içine girmesiyle DNA larını birleştirebilirler ve böylece döllenmiş yumurta ve onun içinde de yeni ve ünik bir DNA karışımı oluşur.
Burada dişi ve erkek birey arasında üreme amaçlı bir işbirliği söz konusudur.

İşte, cinselliğin amacı farklı iki bireyden gelen DNA ları birleştirerek farklı DNA kombinasyonları yaratıp hiçbiri birbirinin aynısı olmayan, ünik bireyler oluşturmaktır.

Ancak, canlıların önemli bir bölümü cinsel yoldan ürediklerinden cinsiyetin en önde gelen işlevinin cinsel birleşme yoluyla yeni ünik bireyler yaratarak üreme olduğu da söylenebilir.

Cinsel Kimlik (Dişilik, erkeklik)

Gen alışverişi yapamayan bir canlı türünde cinsel kimlikten de söz edilemez. Örneğin gram negatif denilen bakteride olduğu gibi. Yine, bazı basit organizmalarda, hangi organizma ile çiftleşebileceğini belirten bir çiftleşme geni olsa da, organizmalar arasında başka herhangi bir fiziksel farklılık olmadığından bir cinsel kimlik söz konusu değildir.
Cinsel kimlikten yalnız genlerde değil anatomide de bir farklılık olması gerektiğini anlıyoruz. Hatta biz insanlar söz konusu olduğunda çevre ve psikoloji de etken faktörlerdendir.
Dişi ve erkek cinsiyetinin en genel tanımı, dişinin, daha büyük gametlere (yumurtaya) sahip olması, erkeğin ise bundan küçük gametlere (spermlere) sahip olmasıdır..


Paylaşmak için:

Ateistler Çağı

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.