Gerçekten Ahlak Mı?

Paylaşmak için:

Bu başlığın kavranabilmesi için insanda ki aynı olgunun farklı yapılarını izah etmem gerekecek.

İnsan diğer bireylerin bir aradalığı ile toplumsallaşır. Böyle çoklu bireylerden teşekkül eden toplum demek ki tek tip insan modelinden değil, farklı insan guruplarının birlikteliğinden oluşmaktadır.

O zaman böylesi çeşitli bir toplumu sevk ve idare edebilecek düzenlemelere de ihtiyaç olacağı kesindir. Biz burada bireylerin şekillenmesi üzerinde durarak o toplumsal varlığın ruhsal yapısına doğru yol alacağız.

Birey çocukluğundan yaşamının sonuna kadar kendi dışında olan veya gelişen her türlü uygulamalardan etkilenir. Bu etkileşim sonucunda insanın söylem, davranışları, içsel ve zihinsel halini dışa vuruk açık etmesine benlik denir. Benim huyum, benim karakterim veya benim doğrum gibi.

Fakat bu benlik insanda tek değil iki farklı olgunun birlikteliğinden teşekkül eder. Bunlar üst ve alt benliklerdir.

Üst benlik : bu benlik ilk aile içinde şekillenir. Sonra çevre, eğitim-öğretim ve toplum, dünya olarak sürer gider. Fakat burada çok daha önemli iki etken bulunmaktadır. Aslında bu iki olgu iç içe geciktir de.

Bunlar din ve töredir. İşte bu ikili çocuk yaşlarda bireylerin dimağına adeta oksijen kaynağıyla adapte edilir. Hiç bir çocuk her hangi bir inanç ile doğmazken aile içinde o inancı belirlenir.

Bu üst benlik; sorgulamaz, hazırcı ve lopçudur. Ayrıca biatçı ve soyutçudur. Tüm enerjisini ise şovenizm ve daha ağırlıklı olarak ta dogma ile o dogmadan türetilen öykü veya masallardan alır.

Katı, despotik ve yasakçıdır. Sürekli gezindiği alan sevap ile günah patikalarıdır. Bunu basitçe örneklersek; başı açık gezen bir kadını günah keçisi olarak görürken, ağustosun içinde kara çarşafla gezineni bir azize gibi görerek cennetin köşküne yerleştirir.

Alt benlik : İnsanda ki bu yapı üst benliğin tam tersidir. Aslında insan da bulunan çok önemli dengeleyici bir yapıdır. Çünkü ruhsal durumun istek ve arzularını tatmin ederek insanda olabilecek içsel çatışmayı da dizginler.

Tüm bunları yaparken de büyük bir ustalıkla olabileceklerin tümünü de göz önünde bulundurur. Sorgulayıp incelemeden asla evet demez. İnadına asi ve özgürlükçüdür.

Şimdi bu açıklamaların ışığında kendi toplumumuza baktığımızda sorgulamadan utanan ve kaçınan o üst benliğin diktatörce ön almış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bir toplum dünya ile var olan medeni ilişkileri ve kendi demokrasisinin gelmiş olduğu noktaların çok uzun yıllar gerisine savrulması buna özenmesi veya özendirilmesi burada bir MÜHENDİSLİK oyunu veya hilesi olduğunu gösterir.

Toplumumuz kadın üzerinden dayatılan büyük bir baskı altındadır. Hamilelikten çocuk sayısına, sezeryandan kürtaja ve giyimden saça başa kadar bu baskıları hissetmekteyiz. Bütün bunların ise, dogmadan beslendiği söylenen “ahlaka” dayandırırlar.

Böylesi etçil bir bakış açısının etik-ahlak ölçüleri içerisinde görülmesi toplumda ki üst benlik diktasının gelmiş olduğu nokta açısından çok düşündürücüdür. Oysa ahlak her toplum ve hatta o toplumların bireyleri için bile çok göreceliği olan bir kavramdır. Yasakçı ve baskıcı yöntemlerle bu göreceliliği tek bir kalıba sokmaya çalışmak o toplumun temel taşlarını dinamitler. Böylesi bir zorlayıcılık devrimi bile tetikleyebilir.

Yine bu benliklerin sanal alemlerde de çok tipik örneklerini görmekteyiz. İnsan oturdukları yerden kendisinden farklı gördüğü veya ulaşamadığı kişilere “orospu” veya “pezevenk” diyebilmektedirler. Böylesi yakıştırmalar icraatı olan ve toplumca iyi bilinen ve bir şekilde hak etmişlere söylenebilir. Ama sıradanlık içinde nette gezinen ve yüz yüze bile görüşülmemiş birilerine yapılamaz.

Aynı benliğin (üst benlik) din ile siyaset arasında bayağı bir mevki edinmiş olması onu azdırmaktadır. Irklardan, ibadet farklılıklarına kadar, ayranında birasına kadar her yere saldırmaktadır. Oysa bu benliğe az yakından bakıldığında kanalizasyona batırılmış bir değnektir sadece.


Paylaşmak için:

İmgelerin Sisi

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.