Kök Hücreden Ovosit, Ovositten Kök Hücre Üretildi!

Paylaşmak için:

Nature dergisinin Kasım sayısında üreme kök hücreleri çalışmalarıyla ilgilenen bilim insanlarının yakından ilgisini çekecek çok önemli bir araştırma yayımlandı. Japonya’dan çeşitli üniversite ve enstitülerinin ortak çalışmasıyla hayat bulmuş çalışmanın ilk isminin Orie Hikabe, sorumlu yazarının Katsuhiko Hayashi olduğu görülmekte. Dişide öncül germ hücrelerinin, ileride totipotent bir hücre olan zigotu oluşturacak olan ovosite dönüşmesi sürecinde bir dizi eşsiz farklanma aşamalarından geçtiği, pluripotent kök hücreler kullanılarak bu farklanma sürecinin in vitro ortamda da yapılabilmesinin üreme biyolojisi ve rejeneratif tıp çalışmalarında başarının anahtarı olabileceği vurgusuyla başlayan makalede, fare pluripotent kök hücrelerinden ovogenezin tüm aşamalarının gerçekleştirilerek ovosit elde edilmesi in vitro ortamda başarılmış durumda. Çalışmada, embriyonik kök hücreler ile embriyonik fibroblastlardan ve erişkin kuyruk fibroblastlarından türetilen uyarılmış pluripotent kök hücrelerin in vitro ortamda kültüre edilerek tamamen olgun ovositlere dönüşümü sağlanmış.

Ayrıca; elde edilen bu ovositler kullanılarak in vitro koşullarda yeniden pluripotent kök hücre hatları elde edilmiş, adeta süreç başa döndürülmüş durumda. Bu araştırma, kök hücrelerden ovositlerin üretilmesini ve bu ovositlerin daha sonra tekrar kök hücre karakteri kazanması sürecini kültür ortamına taşıması bakımından çok önemli olup konuyu ele alan, moleküler mekanizmaları araştıran pek çok çalışma için önemli bir kapının açılmasını sağlaması bakımından önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir çalışma olarak görünmekte.

Kaynak: Nature Dergisi; 2016 17; 539: 299-303, 2016


Paylaşmak için:

Ateistler Çağı

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.