KUDÜS ELDEN GİDİYOR… YETİŞ YA MUHAMMED

Paylaşmak için:

Reza ve akrabaların milyon dolar trafiği yetmezmiş gibi, Reyiz’in başına bir de Kudüs işi çıkardılar. Şimdi adam gidip, şu önümüzde ki Cuma Kudüs’e çökse haksız mı?

Gelin şu Kudüs’ün tarihçesine kısaca bir göz atalım.

Bu gün Kudüs ismi ile bilinen ve üç inanca ev sahipliği ettiği söylenen bu şehir eski ve yeni ahit kitaplarında Yerüşalim olarak geçer.

Bu şehir milattan önceleri Yahudi krallığına başkentlik eden bir şehirdir. M.Ö 11 yılında Davut’un ordusunun bu şehri aldığı ve ardından da Davut tarafından başken olarak ilan edildiği tarihi kayıtlarda vardır.

Daha sonraları M.Ö 586 da Babil kralı Buhtunnasr tarafından ele geçirilen Kudüs şehri yerle bir edilir. Bu nedenle Tevrat Babil’i hiç sevmez.

İlerleyen zamanlar da M.Ö 538 de Pers krallığının eline geçen şehir, 332 de Makedonya kralı İskender’in eline geçer. En son M.Ö 64 yılında da Romalılar Kudüs’ü ele geçirirler.

Daha İslam ortada yok.

İsa dan sonra; M.S 614 de İranlıların (Persler) eline geçen şehir, 624 yılında Bizanslılar tarafından tekrar geri alınır.

İslam ortaya çıktığı ve güçlendiği zamanlarda ve Muhammed’in ölümünden altı yıl sonrasına denk gelen 638 de Ömer tarafından Bizanslıların elinden alınmış. Sonra ki zamanlar haçlılar ve Müslümanlar arasında birkaç sefer el değiştiren şehir 1517 den 1918!’e kadar Osmanlı imparatorluğunun hakimiyetin de kalır.

1948’de birleşmiş milletlerin Tevrat da yazılı olan birçok metni resmi belge gibi kabul ederek, İsrail’e devlet kurma hakkını verdiği zamandan bu güne bu topraklar, yağmur yerine kan ile ıslatılır.

Tarihsel açıdan bakıldığında bu topraklarda Yahudilerin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bütün Yahudi peygamberlerine ve en son İsa’ya kapılarını açan ve daha sonra İslam ile buluşturulan Kudüs üç dinin ortak kutsalı gibi gözükse de aslında bu üç dinin çatışma merkezidir.

Esasında tüm dünyaya sosyalizmi egemen kılıp, bu Kudüs şehrini sosyalizmin başkenti yaparak, bu dinlerin egemenliğine ve çatışmalarına son vermek gerekir. 😀 Yoksa kimseye huzur yok.

Esenlikler..


Paylaşmak için:

Ateistler Çağı

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.