Lut Peygam Midir Ve Bir Kavmi Var mıydı?

Paylaşmak için:

Müslüman dünyasının yanlış bildiği o kadar çok olay var ki, sadece bunları mevcut kitaplardan ilgili yerleri ve tarihsel belgeleri de koysak onlarca cilt bir külliyat ortaya çıkar.

Müslüman dünyası dedim ama aslında bu bir buçuk milyar kesimi yanlış bilgilendiren, kitapları Kuran’ın bizzat kendisidir.

Kuran der ki..

7:80 – Lût’u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki: “Sizden önce âlemlerden hiç birinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyor sunuz?

7:81- Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz haddi aşan bir kavimsiniz.

7:82- Kavminin cevabı: “Onları; Lût’u ve taraftarlarını kentinizden çıkarın, çünkü onlar, fazla temizlenen insanlarmış! “demelerinden başka bir şey olmadı.

7:83- Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısını kurtarmadık çünkü o, geride kalanlardan oldu.

7:84- Ve üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu nasıl oldu!

Araf suresi 80 de ne diyor?

Lut’u da peygamber olarak gönderdik ve kavmine dedi ki ile iş başlıyor. Peki Lut peygamber ise kavmi kim, kendisine verilen kitap adı ve lisanı nedir?

Lut denilen insan İbrahim peygamber dediğiniz adamın yeğenidir. Bunlar aynı dönemde varlar, aynı kan bağından olanların farklı kavimleri nasıl olur beyler?

İbrahim peygamber ise yanında yeğeni nasıl peygamber olabilir?

Lut asla bir peygamber değildir. Lut hayvancılık ile uğraşan ve geçimini oradan sağlayan bir insandır.

Öncelikle kavim nedir ona bir bakalım. Kavim aynı soydan gelen, töre ve dil ve kültür birliği olan, insan topluluğudur.

İbrahim’in yeğeni olan Lut’a özel bir kavim nasıl olabilir?

Araf suresi örnekleri, sapık ilişkileri olmayan Lut kavmine yıkar iken, karısı hariç Lut’un ailesini kurtararak, tüm kavmi yok ettik der.

Şimdi Kuran’dan çok evvel işin kaynağına gidelim. Bu işler öyle bem söyledim ile olmuyor, beyler.

Ne demiştik; Lut’un bir kavmi yok ve Lut bir peygamber değildir, demiştik, şimdi bunu belgelemek zorundayız.

1- Avram, karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır’dan ayrılıp Negev’e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi.

2- Avram çok zengindi. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı.

3- Negev’den başlayıp bir yerden öbürüne göçerek Beytel’e kadar gitti. Beytel’le Ay Kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı.

5- Avram’la birlikte göçen Lut’un da davarları, sığırları, çadırları vardı.

6- Malları öyle çoktu ki, toprak birlikte yaşamalarına elvermedi; yan yana yaşayamadılar.

7- Avram’ın çobanlarıyla Lut’un çobanları arasında kavga çıktı. –O günlerde Kenanlılar’la Perizliler de orada yaşıyorlardı.

8- Avram Lut’a, “Biz akrabayız” dedi, “Bu yüzden aramızda da çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın.

9- Bütün topraklar senin önünde. Gel, ayrılalım. Sen sola gidersen, ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen, ben sola gideceğim.

10- Lut çevresine baktı. Şeria Ovası’nın tümü RAB’bin bahçesi gibi, Soar’a doğru giderken Mısır toprakları gibiydi. Her yerde bol su vardı. RAB Sodom ve Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi.

11- Lut kendine Şeria Ovası’nın tümünü seçerek doğuya doğru göçtü. Birbirlerinden ayrıldılar. 

12- Avram Kenan topraklarında kaldı. Lut ovadaki kentlerin arasına yerleşti, Sodom’a yakın bir yere çadır kurdu.

13- Sodom halkı çok kötüydü. RAB’be karşı büyük günah işliyordu. (Tevrat..Yaratılış 13. Bölüm)

Gördüğünüz gibi İbrahim ile yeğeni Lut’un ayrılma sebebi otlakların ikisine yetmemesi ve bu yüzden çobanlarının kavga etmeleridir.

Yani Lut’un bir kavmi falan yok. Lut bir kralı olan Sodom kentine gidiyor. Merak edenler bunu Tevrat yaratılış kitabı 14. Bölüm 1 den 24’e kadar olan anlatımlarda okuya bilirler.

23- Lut Soar’a vardığında güneş doğmuştu. 

24- RAB Sodom ve Gomora’nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. 

25- Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. (Tevrat..Yaratılış: 19. Bölüm)

Burada şunu da hatırlatmak zorundayız. Yazıda bahsi geçen 13 bölüm ile 14 ve 19. Bölümlere bakıldığın da Lut’un Sodom kralı tarafından esir alındığı ve onu İbrahim’in kurtardığı da görülecektir.

Lut yerleşik yasaları ve kralı olan bir kente mülteci gibi gitmiştir. Ne peygamberi, ne kavmi bunların aslı, astarı yoktur.

Her zaman dediğim gibi Kuran dan evvel ki kitaplar da bir oynama veya değiştirme söz konusu değildir. Onları Arap kafasına göre değiştiren Kuran ve sahibidir.

Müslümanlara ve Kuran’a bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. 


Paylaşmak için:

Ateistler Çağı

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.