Marksizm Bir Din Midir?

Paylaşmak için:

Dünyanın başka coğrafyalarının pratiğini bilmiyorum. Ama ülkemizde uzun zamandır Marksizm de bir dindir yaygarası yapılmaktadır. Bu tür yaygaraları koparanlar ise bir dine inanan ve o dini savunanlardır.

Marksizmi bir din yerine koyarak onu o noktalardan kötülemeyi amaçlamak ne kadar sağlıklı bir akıldır, bunu da anlayabilmiş değilim. Bu şuna benzemektedir evet bizim din bazı yönleriyle kötü ama Marksizm de bir dindir onun da şu yönleri kötüdür demek gibi bir şeydir.

Din nedir? ”Din Allah tarafından Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi – değişmez – değiştirilemez yasalardan oluşan bir külliyattır. İnanışa göre, dinin kurucusu ve sahibi sadece Allahtır.”

Marksizm nedir? ”Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marks’ın ve Friedrich Engels’in çalışmalarından
çıkarılan insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.

Marksizm bir öğreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük içerir. Marksizm, ideolojik alanda esas olarak sınıflar savaşımı teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını öngören bir öğreti olarak tanımlanır.”

Bu tanımlara baktığımızda dinlerin tek bir sahibi var oda Allahtır. Marksizm de ise sahip toplumlar veya uluslardır. Yani dünyanın dinli, dinsiz her kesimi ile doğayı birlikte kucaklamaktadır.

Dinlerin yasası dünyanın her tarafında aynıdır ve asla değiştirilemez. Marksizmi ise Bolivya da uyguladığın gibi tıpkısını Türkiye de uygulayamayız. Ülkelerin, coğrafyaların kendilerine has nesnel koşullarına göre Marksizm den çıkarımlar yapmak gerekmektedir.

Ayrıca Marksizm insanların doğa ile ilişkilerinden, makinelerle olan mesailerine, bireyin topluma ve toplumun bireylere bakışından tutunda toplumların özgürleşmesine kadar insansal ve doğasal olan bir çok alana ışık tutar.

Bunları yaparken metafiziksel doğa üstü güçlerin yerine insanı, anlak ve zekayı koyar. Dinler ise bunun tam tersinde katı yasaları ile toplumları sınırlar ve günlük yaşamlarını dahi tahakküm altına alarak kendisine tapınılmasını ister.

Dinler köleliği ve toprak ağalığını benimser, bunlara cepheden bir karşıtlığı yoktur. Marksizm ise toplumları ezen ve sömüren her türlü sisteme kafa tutar ve o gücün nasıl örgütlü bir şekilde yenileceğinin yollarını ve metotlarını gösterir.

Sonuç olarak Marksizm de bir dindir diyen arkadaşların bu konuları tekrar düşünerek görüş beyan etmeleri gerekmektedir.

Özellikle insan yaşamının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve dünya kaynaklarının eşit paylaşılmasını savunan, öneren Marksizm ile biz bazılarınızı, bazılarınızdan varlıklı yarattık diyen dinlerle kıyaslamak ve aynı kefeye koymaya çalışmak bir insafsızlıktır.


Paylaşmak için:

İmgelerin Sisi

Ateistler Çağı insanlığın ve vicdanın yükselişe geçeceği çağ olacaktır. Çünkü uğruna propaganda ve savaş yapılacak bir din olmayacaktır...

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.